شوشتر شهر خفتگان
دعوت از همشهریان عزیز برای آبادی شهر ویرانمان

 
تاريخ : چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹
بیش از 300 نفر از کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر (کارگران نی‌بر دستی) در اعتراض به عدم محاسبه سابقه بیمه و عدم اجرای قانون کارهای سخت وزیان‌آور، در مقابل سازمان تأمین اجتماعی خوزستان تجمع کردند.

 
به گزارش ایلنا، این کارگران با سابقه 20 الی 30 سال کار به‌صورت قراردادی در شرکت کشت و صنعت کارون به شغل نی‌بری اشتغال داشتند که در محاسبات سابقه بیمه، معادل نصف برای آنان محاسبه می‌شود. 

به گفته کارگران، در سال 68 سه ماه بیمه برای آنان واریز شده و از سال 69 لغایت 87 هیچگونه حق بیمه‌ای واریز نشده است. همچنین در سال 88 و 89 بیمه کامل برای این کارگران که حدود 1500 نفر هستند، واریز شده است. 

به گفته یکی از کارگران حاضر در محل، با توجه به اینکه این کارگران فصلی هستند، سال‌های قبل تا پایان خرداد ماه به کار مشغول بوده‌اند ولی در حال حاضر شرکت کشت و صنعت کارون، برای این کار کارپرداز گرفته که کارگران را به حال خود رها می‌كند. در حال حاضر دفترچه‌های بیمه این کارگران از سال 88 تاکنون به صورت 6 ماهه صادر می‌شود و با توجه به عدم اجرای قانون کارهای سخت وزیان‌آور در شغل این کارگران و نیز ناپیوسته بودن سوابق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه بازرسی و بررسی در این زمینه ندارد. 

بر این اساس قرارداد کاری این کارگران به‌صورت سفید امضاء منعقد شده و هیچگونه نسخه قرارداد به ایشان ارائه نمی‌شود. 

درخواست این کارگران، اجرای قانون کارهای سخت وزیان‌آور و پیوسته شدن سابقه بیمه تأمین اجتماعی است. 

منبع:شوشترسیتیارسال توسط زنده

اسلایدر